โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR : TERM OF REFERENCE) และการบริการสัญญา"
ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
ณ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมาคม

กิจกรรมสมาคม

จุลสาร บริหารพัสดุ

Client 1

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2020 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.